• Het blijkt dat mensen het nodig vinden om op het dak van het clubgebouw te klimmen.
  Dit is uiteraard NIET de bedoeling! Het dak is hier niet voor gemaakt en erop klimmen en lopen geeft
  kans op schades en lekkages. Er zijn al een aantal (soms minder elegante) voorzieningen getroffen 
  om het tegen te gaan, maar het blijkt dat dit niet helpt. Het lijkt wel een sport om er toch op te 
  (moeten) klimmen. Probeer te voorkomen dat het nodig is om er iets af te halen door niet in de
  buurt van het clubgebouw met een bal te spelen, er is voldoende ruimte elders op het terrein.
  
  En mocht er dan toch een bal op het gebouw terecht komen, meldt dit dan en dan kan de 
  onderhoudscommissie een keer de bal eraf halen. Is het een honk- of softbal er liggen er genoeg
  in de kantine om verder mee te kunnen gooien.