• Verdeling van de portefeuilles van de bestuursleden

  Cromtigers portefeuilleverdeling van het bestuur

  Voorzitter:
  •    Leiden van de vergaderingen
  •    Interne en Externe Communicatie
  •    Externe relaties
  •    Verenigingsorganisatie
  •    Strategie en toekomstvisie
  •    Beleidszaken en investeringen
  •    Veiligheid
  •    Bijzondere projecten
  •    King Tiger Club

  voorzitter@cromtigers.nl

  Secretaris:
  •    Bestuursvergadering, agenda, actie- en besluitenlijst, notulen
  •    (Digitaal) Archief vereniging
  •    Leden- en relatie administratieSportlink KNBSB
  •    Scheidsrechtersorganisatie
  •    Verzorgen en archiveren alle verenigingscorrespondentie
  •    Verzorgen sleutelbeheer
  •    Verzorgen Veldbeheer

  secretaris@cromtigers.nl

  Penningmeester:
  •    Verzorgen Administratie/boekhouding
  •    Verzorgen Betalingen
  •    Verzorgen Contributiefacturatie en -inning
  •    Verzorgen Begroting
  •    Verzorgen relatie Stichting Provily
  •    Financieel Beleid
  •    Lange termijn Begroting
  •    Contributiebeleid

  penningmeester@cromtigers.nl

  Kantine commissaris:
  •    Indeling kantine bezetting
  •    Exploitatie kantine
  •    Inkoop en verkoop
  •    Verhuur aan derden
  •    Kassa en voorraad beheer
  •    Schoonmaak
  •    Kleding verkoop
  •    Activiteiten commissie
  •    Veiligheid kantine
  •    EHBO voorzieningen
  •    AED

  kantine@cromtigers.nl

  Sport commissaris:
  •    Sportplan
  •    Sport Organisatie
  •    Sportopleiding
  •    Materiaalbeheer
  •    Team begeleiding
  •    Coaches en trainers begeleiding
  •    Scoorders
  •    Summercamp
  •    Organiseren toernooien jeugd
  •    Mix Softbal toernooi


  sport@cromtigers.nl