• Integriteit

    Cromtigers wil een integere vereniging zijn waar alle mensen welkom zijn en waar iedereen zich veilig voelt.

    Wie behoefte heeft om over dit thema te praten en wie zich niet veilig voelt op ons sportcomplex, kan terecht bij dit emailadres: integriteit@cromtigers.nl

    Uw bericht wordt gelezen door onze vertrouwenspersoon, die in het kader van de privacywet, niet hier wordt genoemd. Onze vertrouwenspersoon is geen lid van de vereniging en is alleen bij de secretaris en de voorzitter bekend.