• Donateurs en niet-spelende leden

    Als u niet speelt en onze vereniging een warm hart toedraagt kunt u bij ons; 

    • donateur zijn, dan steunt de vereniging met een bedrag dat in de rubriek contributie staat genoemd. 
    • niet-spelend lid, dan bent u verenigingslid zonder speelrechten. U wordt uitgenodigd voor de ALV en andere belangrijke bijeenkomsten, kortom u heeft dezelfde rechten en plichten als alle Cromtigers! Het verschuldigde bedrag voor uw lidmaatschap is gelijk aan dat van een donateur. 
    • U kunt ons financieel steunen als u dat wilt zonder verdere verplichtingen, of een eenmalige gift doen. Ons rekeningnummer daarvoor is: NL86INGB0002304938, t.n.v. BSC Cromtigers. Als u een bestemming heeft voor uw gift, dan kunt u erbij vermelden.  

    Donateurs en niet-spelende leden kunnen zich aanmelden door middel van het formulier lid worden op onze site.