• Winterschool

    Winterscholen

    De winterschool voor kinderen tot en met 16 jaar wordt door Cromtigers vergoed tot een maximum bedrag van € 30,- per kind. Indien de kosten voor de winterschool lager zijn dan € 60,-, dan betaalt Cromtigers de helft van de kosten. Zijn de kosten van de winterschool hoger, dan wordt maximaal € 30,- vergoed.

    Cromtiger-jeugdleden kunnen na afloop van hun trainingen een mail sturen naar de penningmeester (penningmeester@cromtigers.nl) met een betalingsbewijs en bewijs van deelname, om een vergoeding te ontvangen. Graag naam en bankrekeningnummer waarop de vergoeding moet worden gestort erbij vermelden.

    Let op! Alleen deelname aan winterscholen wordt vergoed. Trainingen en deelname aan Academies en andere samengestelde teams zoals Rebels, Little League, Future Stars of Night Hawks (en vergelijkbare teams en/of selecties) zijn voor eigen rekening en worden niet door Cromtigers vergoed. Deze zijn volledig voor rekening van de speler. Bij twijfel kan altijd even contact worden opgenomen met de sportcommissie. (sport@cromtigers.nl)