• Opzeggen?

    Indien u het uw lidmaatschap wilt opzeggen dan stuurt u een mailbericht naar de ledenadministratie.

    Daarin vermeld u uw naam en geboortedatum, uw team en de datum van opzegging.

    Opzeggen kan alleen via een mailbericht en u moet opzeggen voor 1 december. Indien u daarna opzegt bent het daaropvolgende seizoen nog lid en betaalt u contributie!