• King Tiger Club

  KING TIGER CLUB

   

  Binnen BSC Cromtigers bestaat een groep van enthousiaste sponsors, leden en niet- leden die BSC Cromtigers een warm hart toedragen. Zij steunen de doelstellingen van BSC Cromtigers. Met financiële hulp probeert deze King Tiger Club sinds april 1996 doelen te realiseren, die niet vanuit de clubkas kunnen worden betaald.

  In voorgaande jaren werd mede met geldelijke steun van deze club o.a. een nieuwe geluidsinstallatie en een zestal nieuwe zitbanken aangeschaft. Deze banken zijn rond het veld geplaatst, zodat de toeschouwers comfortabel de verrichtingen op het veld kunnen volgen.
  De King Tiger Club leverde tevens een financiële ondersteuning ten behoeve van de realisatie van Summer Camp 2000 en 2002, het tweejaarlijkse jeugdkamp bij BSC Cromtigers.

  Daarnaast hebben de leden van deze club de herbestrating van het toegangspad, de ophoging van het terrein ernaast, een kinderspeelplaats, tenue voor de jongste jeugd (om te verhuren), een werpmachine tbv softbal, twee nieuwe Cromtigers vlaggen, nieuw meubilair op het terras (40 Hartman stoelen, 6 tafels) en tien bruikleen handschoenen bekostigd.

  Tevens werden de lichtmasten rondom de slagtunnel en bijhorend trainingsveld gefinancierd. In april 2010 werden op initiatief van de King Tiger Club de zitbanken van de kantine opnieuw bekleed.

  Mocht u suggesties hebben voor materiaal of activiteiten die door de King Tiger Club gesponsord zouden kunnen worden, laat het ons schriftelijk weten! Maximaal tweemaal per jaar zullen de King Tiger Clubleden een bijeenkomst hebben om over de nieuwe aanvragen en plannen te praten.

   

  Reglementen:

  • De reglementen van de King Tiger Club zijn kort en duidelijk: 
  • De King Tiger Club is onafhankelijk van het bestuur van de vereniging. 
  • Inkomsten en uitgaven lopen via een aparte rekening en dus onder eigen beheer van de King Tiger Club. Ondersteunt de vereniging met concrete zaken.

   

  Wie kan lid worden? 

  • Iedereen kan lid worden van de King Tiger Club.
  • Het lidmaatschap van de King Tiger Club loopt per kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december. 

   

  Wat krijg ik ervoor terug?

  • Ondersteunen van diverse projecten binnen de vereniging, die niet vanuit de clubkas kunnen worden betaald. 
  • Een vermelding op het "King Tiger Club" bord in de kantine Crom Inn. 
  • Eenmaal per jaar een vergadering met het bestuur van de King Tiger Club en een gezellig samenzijn. 
  • Het belangrijkste: dat je als King Tiger Club lid bijdraagt om iets extra’s te kunnen doen voor BSC Cromtigers.

   

  Al voor € 50,00 p/j steunt U de doelstellingen van BSC Cromtigers.

   

  Meldt U aan bij Bert de Jong, tel. 075 6288130 of per email amdejong@upcmail.nl. 

  Er is een speciaal bankrekeningnummer waarop U uw bijdrage kunt storten:

  ABN-AMRO, Zuiderhoofdstraat 14 te Krommenie, 

  Bankrekening NL46ABNA0972701958 (Inzake King Tiger Club)